Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя защита пред КЗК по проблеми, свързани с участие в процедури и изпълнение на обществени поръчки, както и юридически консултации по последните изменения в Закона за обществените поръчки – ЗОП.

Правната материя на обществените поръчки е една от най-сложните в съвременното право, а високата компетенция в областта на тълкуването и приложението на ЗОП е решаващ фактор за защитата на жизнено важни икономически интереси на широк кръг от участници и възложители.

Адвокат Тодор Мангъров, София разполага с богат опит в теорията и съдебната практика, който постоянно се обогатява при консултирането на възложители и участници при изготвяне на оферти за участие и обжалване на резултатите от вече приключили процедури по Закона за обществените поръчки.

Как може да Ви бъде от полза адвокат за обществени поръчки?

Стратегическата цел кантората е насочена към предоставяне на висококвалифицирана юридическа помощ, която обхваща всички етапи процедурата – от изготвянето на тръжна документация до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка.

Адвокат Тодор Мангъров, София комуникира с клиентите си на базата на отговорно формулиране на целите във връзка с предоставената помощ и възможното им изпълнение. Избягваме да поемаме ангажименти, за които сме убедени, че не могат да бъдат изпълнени и държим на честното и искрено отношение и изпълнение на договорните задължения.

Добър адвокат в София ще ви предостави съдействие и консултиране по процедури по ЗОП и при изготвяне на жалби до Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;

Адвокатската ни кантора в София е на разположение за процесуално представителство пред Агенцията по обществените поръчки, както и за консултации и представителство във връзка с подписване на договори за изпълнение на обществени поръчки и юридическо обслужване при изпълнение на договорите;

Адвокатите ни в София ще ви осигурят консултации и процесуално представителство при неизпълнение на договори за обществени поръчки, включително по ФИДИК. Можете да ни потърсите и в случай, че имате нужда от помощ при регистрация на офшорни фирми.

Връзка с Нас

Предстои ви процедура за обществена поръчка?