ЧЕЗ и ЕОН са сред основните доставчици на електроенергия в страната и като такива представляват част от монополните дружества, с които потребителят нерядко се налага да спори, независимо дали става въпрос за извънсъдебен или съдебен спор.

Тъй като ние в TML-Consult се стремим да окажем помощ на по-уязвимата страна в тези правоотношения между потребител и електроснабдител, смеем да твърдим, че през годините успяхме да изградим задълбочена експертиза в материята дела срещу ЧЕЗ и ЕОН.

Затова и сме готови тук да споделим с Вас част от опита си и то по такъв начин, че прочитайки нашите съвети, да успеете да се запознаете с основни принципни положения в проблематиката, които да Ви послужат за ефективна правна защита срещу монополните дружества.

Има ли смисъл да водите дела срещу ЧЕЗ и ЕОН

Като експерти в областта ние отказваме да оставим несправедливостта да тържествува. Затова в делата, които водим в полза на обикновения клиент и срещу електроснабдителя влагаме всички теоретични ресурси и експертни прийоми, предоставени ни от закона, така че да защитим в максимална степен истината и Вашите права.

Затова отговорът е семпъл, но категоричен – да, когато Вие сте изправната страна, определено има смисъл. Не се оставяйте на натиска на монополистите, а предприемете необходимото за своята защита.

Започнете от Общите условия на дружеството

Имайте предвид, че като потребител на услугите на тези дружества, правоотношението Ви с тях попада под регулацията на общите условия на конкретната фирма, което означава, че е добре да се запознаете предварително с тях. Те са обществено достъпни и обичайно са поместени на сайта на електроснабдителя. В тях са описани съществени положения, които не само са предназначени да ви информират, но и гарантират важни Ваши права.

Така например, именно в общите условия, които ЧЕЗ прилага спрямо своите клиенти, са предвидени правила, съгласно които дружеството отговаря имуществено пред потребителя при конкретни хипотези на спиране на електроподаването, недобро качество на предоставяната услуга, виновно нанасяне на вреди и други подобни.

Конкретни мерки за защита срещу електроснабдителните дружества

Следва да бъде уточнено, че хипотезите, в които може да Ви се наложи да защитите своите права срещу ЧЕЗ и ЕОН могат да бъдат много и разнообразни. Тук няма как да разгледаме всички от тях, но ще бъде обърнато внимание на някои от най-често срещаните, така че да придобиете основна представа за това каква е добре да бъде реакцията Ви, за да успеете да се защитите.

Един от най-често срещаните случаи, в които клиентът се замисля за търсене на правата си спрямо такива дружества, са тези, в които получава съмнително високи сметки. Ако настоящата Ви сметка за ток надвишава в пъти предходната, но не намирате разлика в цената на електроенергията и потребения ресурс, най-добре е веднага да се свържете с добър адвокат.

дела срещу ЧЕЗ и ЕОН

Друг много чест случай на търсене на отговорност от ЧЕЗ и ЕОН е предявяването на претенция за обезщетяване на имуществени вреди, причинени от прекъсване на подаваното захранване.

Тук попада хипотезата на изгорели или повредени електроуреди, вследствие прекъсването. Политиката на ЧЕЗ изисква да уведомите писмено дружеството за това в рамките на 5 дни от откриването на щетата чрез представяне на уведомление пред Центъра за обслужване на клиенти.

Вследствие на уведомлението, компанията трябва в срок от 24 часа от подаването му да провери фактите на място и да завърши проверката с констативен протокол, в който се констатират заварените щети. Важно е докато той не бъде изготвен, да не предприемате действия за ремонтиране или смяна на повреденото ел. оборудване.

Когато става въпрос за неизправен електромер, имайте предвид, че той е собственост на електродружеството и съответно неизправността попада в неговата отговорност.

Стигне ли се до съдебно търсене на отговорност, имайте предвид, че ЧЕЗ груп, що се отнася до България, се състои от две дружества – ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро. Това е важно от гледна точка на страната, срещу която е уместно да заведете делото. В противен случай ответникът няма да притежава необходимата процесуална легитимация и делото ще бъде прекратено.

Така например, когато става въпрос за оспорване на паричните Ви задължения, начислени във фактура от ЧЕЗ, ще бъде необходимо да заведете отрицателен установителен иск срещу ЧЕЗ Електро, тъй като то генерира сумите по фактурите. При некачествени услуги, както и за претендиране на обезщетение за причинени вреди на електроуредите у дома, от друга страна, искът трябва да бъде насочен срещу ЧЕЗ Разпределение.

Всички тези особености, както и много други, свързани с оплаквания на потребителите на електроенергия срещу дружеството доставчик, попадат в компетенциите на адвокатите на TML-Consult. Затова не се притеснявайте, когато дойде ред за дела срещу ЧЕЗ и ЕОН – ние сме на среща както за правна консултация, така и за осигуряване представителство в съда или извън него за ефективна защита на вашите права.

Връзка с Нас

Търсите адвокат за дело срещу ЧЕЗ и ЕОН?