Дела срещу мобилни оператори – много са потърпевшите от злоупотреби на мобилните оператори, но в масовия случай обикновеният потребител решава да си спести главоболията и в крайна сметка плаща суми, които не е сигурен че дължи.

За да се пресекат порочните практики на доставчиците на мобилни комуникационни услуги обаче е необходимо да се предприемат действия във всеки конкретен случай, особено когато се касае за прекомерно завишени парични задължения или заплашване от колекторски фирми. За да добиете смелост за защита на своите законоустановени права в сферата, тази статия посвещаваме на няколко съществени аспекта в правоотношенията с мобилни оператори.

Извънсъдебни способи за защита на правата Ви срещу мобилния оператор

В тези отношения Вие се ползвате със закрилата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), съгласно т. 1 от параграф 13 от допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Поради това при съмнение за нарушаване на вашите права, можете да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това е извънсъдебен способ за разрешаване на проблема, тъй като въз основа на сигнала се провежда съответна проверка на мобилния оператор от КЗП, която може да приключи с даване на задължителни предписания.

Друг извънсъдебен способ е подаването на жалба до самия мобилен оператор. Обикновено обработката ѝ отнема около 1 месец и крайният резултат не е този, който потребителят търси и очаква.

Възможно е към Вас да бъде отправено предложение за извънсъдебно споразумение за уреждане изплащането на Вашите парични задължения, но Ви съветваме да не подписвате такова, преди да сте се консултирали с юрист. Обикновено този способ се използва с цел да се осигури плащането на остарели задължения, чиято погасителна давност е изтекла.

Важно е да имате предвид, че задълженията към мобилните оператори се погасяват с изтичането на тригодишна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), тъй като тук става въпрос за периодични плащания.

Самото погасяване по давност на задълженията означава, че те не могат да бъдат изпълнени принудително, т. е. мобилният оператор не може да Ви накара да изпълните остарелите задължения чрез способите на принудително изпълнение. Въпреки това, ако поради незнание изпълните своето погасено парично задължение, сумата не подлежи на връщане, затова винаги следете за давността на претендираните от оператора вземания.

Дела срещу мобилни оператори

Как се стига до дела срещу мобилни оператори

Има няколко обичайни проблема, които могат да доведат до съдебно търсене на справедливост в отношенията между клиент и мобилен оператор. Най-често това става при надписване на месечни сметки чрез добавяне на неизползвани в действителност услуги.

Проблеми с доставчика на мобилни комуникационни услуги при прекратяване на договора, поради неизплатени стари задължения също могат да доведат до съдебно търсене на защита правата на потребителя. Съществуват и множество други варианти – използване на нелоялни търговски практики от оператора, уговаряне и прилагане на неравноправни клаузи и други увреждащи потребителя действия.

В най-разпространения случай – при претендиране от страна на мобилния оператор на суми, които считате, че не дължите, основна правна възможност пред Вас е предявяването на отрицателен установителен иск по чл. 124, ал. 1 от ГПК. С подаването на искова молба в гражданския съд, Вие всъщност инициирате гражданско дело срещу мобилния оператор, в рамките на което ще се проведе доказване на твърдените факти от реалността.

Не се притеснявайте, ако до Вас достигне покана за доброволно изпълнение, заповед за изпълнение по чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс или заплашвания от представител на колекторска фирма.

Правото е на страната на истината, затова е необходимо да запазите самообладание, да приемете книжата, защото те са Вашите доказателства и да се свържете с добър адвокат по дела срещу мобилни оператори. Той ще Ви преведе през законовите процедури, така че да осигури ефективна защита на Вашите права, използвайки всички правни възможности, които законът Ви е предоставил в тези ситуации.

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за дело срещу мобилни оператори?