Адвокат Тодор Мангъров е вероятно топ бракоразводен адвокат в София сред другите адвокати.

Той винаги съветва за запазване на брака до последна възможност, но семейноправните връзки зависят от много фактори и в случай, че това е невъзможно, прекратяването може да стане чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред, за което в повечето случаи е необходим добър бракоразводен адвокат.

Търсите адвокат за бракоразвод? В TML-Consult ще се срещнете с опитни и компетентни юристи, които да Ви преведат успешно през делото.

Бракоразводен адвокат – по взаимно съгласие или по исков ред

Гражданският брак, сключен в страната, може да бъде прекратен чрез развод само по съдебен ред. Пред съпрузите има основно две възможности за бракоразводни дела:

 • развеждане по исков ред, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака; или
 • развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

При избор на първата възможност, в съда се образува гражданско дело и се развива исков процес, вследствие на подадена искова молба от някой от двамата законни съпрузи. Възможно е в рамките на процеса да се постигне споразумение и от развод по исков ред да се премине към развод по взаимно съгласие.

При избор на втората възможност се образува охранително съдебно производство въз основа на подадена писмена молба до съответния районен съд.

Съвети относно процеса на разтрогване на брака

При бракоразводни дела по взаимно съгласие всеки добър бракоразводен адвокат в София би ви посъветвал това да се случи в малък съд около столицата, който гледа дела за бързи разводи, което би спестило значително време, тъй като Софийски районен съд работи бавно по бракоразводни дела. Следва да имате предвид обаче, че относно местната компетентност на съдилищата, от която зависи къде ще се гледа делото, действат правилата уредени в ГПК.

Бракоразводен адвокат София и бракоразводни дела

При развод по взаимно съгласие е необходимо да бъде подадена молба, изразяваща твърдо намерение за прекратяване на брака. Молбата се изготвя от бракоразводен адвокат, а съдът не се произнася по въпроса за вината, освен ако въпросът не бъде повдигнат от адвокат за бракоразвод на една от страните.

Споразумението отново се изготвя от добър адвокат за развод и разрешава въпросите, свързани с родителските права, личните отношения и издръжка и ползването на семейното жилище и фамилно име след развода. При засягане на имуществени въпроси от адвокатите за развода, съдът събира отделна държавна такса.

При развод по исков ред вината трябва да се докаже и тук изборът на адвокат за развод е от съществено значение. Вината е определяща за родителските права, семейното жилище и разноските по делото. Ако нямате деца, въпросът за семейното жилище се разрешава на база материалното и здравословно състояние на съпрузите, които се представят и защитават от адвокатите за развода.

Бракоразводни дела и какви услуги предлага TML-Consult

При проблемни брачни отношения, на ваше разположение е добър бракоразводен адвокат от София, който ще осигури процесуално представителство по бракоразводни дела по исков ред или взаимно съгласие, включително:

 • Прекратяване на брака между съпрузи с различно гражданство може да се осъществи от нашите адвокати за развод;
 • Помощ при спорове за определяне дял от семейното имущество може да бъде осигурена от нашите бракоразводни адвокати;
 • Консултации от адвокат за развод относно издръжката и принудителното ѝ събиране, увеличаване на размера и упражняването на родителските права са препоръчителни;
 • Нашите адвокати за развод ще се погрижат и за определяне на режим на лични отношения между родители и деца;
 • От услугите на бракоразводните ни адвокати може да се възползвате и при нужда от съдебно решение при извеждане на дете извън страната;
 • Можем да разрешим въпросите, свързани с пълно и непълно осиновяване;
 • Консултации и процесуално представителство от добър бракоразводен адвокат София при искове за оспорване на бащинство, припознаване и осиновяване.

Бракоразводните ни адвокати в София се занимават още с изготвяне, заверка и регистрация на брачни договори и консултации във връзка с избора на режим, на правото на лична собственост по време на брака и след прекратяването му и др.

В случай на необходимост от адвокат за прекратяване на брак в София можете да се обърнете към адвокатска кантора Тодор Мангъров, където добър адвокат за развод ще ви консултира безплатно и ще ви предложи конкретни решения. Ние се отличаваме с висока компетентност, а срещи се осъществяват с предварително записване на час.

Връзка с Нас

Търсите бракоразводен адвокат в София?

Бракоразводен адвокат

Въпреки желанието и усилията и на семействата, и на обществото, и на държавните институции, не е възможно някои бракове да бъдат съхранени. Тъй като прекратяването на брака винаги се постановява от Съда, препоръчваме в такива случаи да се обръщате за консултации и съдействие към добър бракоразводен адвокат. Опитът и познанията на вашия бракоразводен адвокат ще ви помогнат да преминете през процедурата много по-бързо и безболезнено.

Ето в какви случаи можете да потърсите съвети и услуги от бракоразводен адвокат.

Вижте повече:

Бракоразводен адвокат за развод по взаимно съгласие

Бракоразводен адвокат 1 - по-бърза и безболезнена процедура
Бракоразводен адвокат – прецизна работа

Дори когато и двамата съпрузи са съгласни бракът им да бъде прекратен, те ще трябва да преминат през бракоразводно дело по установен и разписан от закона съдебен ред. Този ред е добре познат на вашият бракоразводен адвокат и работата с него ще ви спести много главоболия, лутания, връщане на документи и излишни съдебни заседания.

Да използвате бракоразводен адвокат при развод по взаимно съгласие е възможно най-безболезненият, бърз и лесен начин да прекратите брака си, като запазите добрите си отношения и направите най-доброто за децата си. Вашият бракоразводен адвокат ще ви обясни, че при тази процедура нямате нужда от свидетели, показания, доказване на вини, множество съдебни заседания. Единственото, което трябва да направите, е да подготвите документите за развод по взаимно съгласие заедно със своя бракоразводен адвокат, след което да се явите еднократно в Съда, където да потвърдите категоричното си съгласие да се разведете.

Още по-добрата новина в този случай е, че може да използвате един бракоразводен адвокат и за двамата съпрузи. Вашият бракоразводен адвокат ще подготви щателно необходимата документация, която трябва да бъде внесена в Съда. При предварителните разговори с доверения ви бракоразводен адвокат той ще ви помогне да се споразумеете за последиците от развода така, че всички да бъдете максимално удовлетворени от тях.

По време на консултациите и подготовката на документите с вашия бракоразводен адвокат вие ще трябва заедно да решите важни въпроси като уреждане на родителските права и режимите на лични отношения с децата; местоживеенето на децата; месечната издръжка; имуществените отношения. Вашият бракоразводен адвокат ще се погрижи да защити извън съдебната зала интересите на всеки член на семейството, ще ви консултира какви могат да бъдат последиците от настоящите ви решения за бъдещето на децата ви и на самите вас.

В крайна сметка вашият бракоразводен адвокат ще извърши цялата необходима административна и правна дейност вместо вас. Довереният ви бракоразводен адвокат ще подготви прецизно всички необходими документи; ще ги депозира в Съда; ще коригира евентуалните нередности, ако има такива; ще ви информира за насрочената дата на съдебното заседание; ще присъства на него заедно с вас.

Бракоразводен адвокат за исков развод

При проблемни брачни отношения или при невъзможност да достигнете до единодушно споразумение относно уреждането на родителските права и режимите на лични отношения с децата, местоживеенето на децата, месечната издръжка или делбата на семейното имущество, ще трябва да прибегнете до исков развод. В такъв случай ще имате нужда от опитен бракоразводен адвокат, който да защитава интересите ви и да ви помогне да получите най-доброто от този иначе неприятен процес.

Бракоразводен адвокат 2 - максимално добър изход
Бракоразводен адвокат – спестете си много време и усилия

Имайте предвид, че всеки добър бракоразводен адвокат ще се опита първоначално да ви помогне да съхраните брака си. Ако решението ви обаче е непоколебимо и окончателно, довереният ви бракоразводен адвокат ще се заеме изцяло с вашето представяне пред Съда и със защитата на интересите ви.

Истината е, че делата по исков развод могат да бъдат изтощителни и да продължат години наред. Макар че законът не изисква от вас да използвате задължително услугите на бракоразводен адвокат, той със сигурност може да ви бъде от истинска полза. Опитът и познанията на законите и процедурите, които вашият бракоразводен адвокат има, ще ви спестят не само много време и усилия, но и ще ви гарантират максимално добър изход от бракоразводното дело.

Не на последно място, добрият бракоразводен адвокат може да направи развода по-малко болезнен за вас, като се опита да ви спести неприятни преживявания и срещи, които твърде често се случват в такива ситуации. Така ще ви помогне да запазите, доколкото е възможно, добрия тон в общуването с бившия си семеен партньор.

Основната задача на вашия бракоразводен адвокат ще бъде да докаже вината за разтрогване на брака или да ви защити, ако вината е хвърлена върху вас. Добрият бракоразводен адвокат ще ви насочи как и по какъв начин бихте могли да получите родителските права, ако ги желаете; какъв режим на лични отношения с децата ви би бил подходящ за вас, за другия съпруг и за децата; какви претенции можете да предявите към семейното имущество и издръжката и как да ги получите; какви свидетели можете да използвате, за да докажете вина или да бъдете оневинени и др.

Ако решението на първата инстанция не ви задоволява, вашият бракоразводен адвокат ще продължи да защитава интересите ви в следващите инстанции, като ще се погрижи да спазвате всички срокове, да представяте изрядна документация и да получите качествена защита.

Какви други услуги предлага един бракоразводен адвокат

Можете да разчитате на бракоразводен адвокат и при някои специфични казуси, свързани не сам с предстоящо бракоразводно дело, но и с дела след получаване на развод.

Добре е да разполагате с бракоразводен адвокат, ако разводът е между съпрузи с различно гражданство, което прави делото по-сложно от обичайното.

Потърсете бракоразводен адвокат, ако имате нужда от промяна на размера на издръжката или от принудително събиране на издръжка.

Вашият бракоразводен адвокат ще ви помогне също така да промените размера и да увеличите родителските права, ако смятате, че имате нужда от това.

Бракоразводен адвокат 3 - най-добър специалист
Бракоразводен адвокат за исков развод

Ако имате нужда от промяна на режима на лични отношения с децата си, също е добре да потърсите консултация и съдействие от страна на опитен бракоразводен адвокат.

Извеждането на дете извън страната също може да се окаже сложен казус при разведените семейства и тъй като темата е чувствителна във всички законодателства, горещо препоръчваме да се обърнете към бракоразводен адвокат, за да се консултирате за възможностите, преди да предприемете каквито и да са действия.

От бракоразводен адвокат ще имате нужда и за съвет и помощ при пълно или непълно осиновяване на деца.

Потърсете бракоразводен адвокат и в случаи на оспорване на бащинство и припознаване на дете.

Добрият бракоразводен адвокат също така ще бъде и специалист по изготвяне на брачни договори.

Къде да намерите добър бракоразводен адвокат

„ТМЛ Консул“ се слави като една от канторите с най-опитния и добър бракоразводен адвокат в София. Тук ще можете да получите професионална консултация от бракоразводен адвокат по всички казуси за прекратяване на брака, както и след това.

Бракоразводен адвокат

Бракоразводен адвокат за развод по взаимно съгласие

Бракоразводен адвокат за исков развод

Какви други услуги предлага един бракоразводен адвокат

Къде да намерите добър бракоразводен адвокат

 • Бракоразводен адвокат 1
  Бракоразводен адвокат за исков развод 1
 • Бракоразводен адвокат 2
  Бракоразводен адвокат за исков развод 2
 • Бракоразводен адвокат 3
  Бракоразводен адвокат за исков развод 3
 • Бракоразводен адвокат 4
  Бракоразводен адвокат за исков развод 4
 • Бракоразводен адвокат 5
  Бракоразводен адвокат за исков развод 5
 • Бракоразводен адвокат 6
  Бракоразводен адвокат за исков развод 6
 • Бракоразводен адвокат 7
  Бракоразводен адвокат за исков развод 7
 • Бракоразводен адвокат 8
  Бракоразводен адвокат за исков развод 8
 • Бракоразводен адвокат 9
  Бракоразводен адвокат за исков развод 9
 • Бракоразводен адвокат 10
  Бракоразводен адвокат за исков развод 10
 • Бракоразводен адвокат 11
  Бракоразводен адвокат за исков развод 11
 • Бракоразводен адвокат 12
  Бракоразводен адвокат за исков развод 12
 • Бракоразводен адвокат 13
  Бракоразводен адвокат за исков развод 13
 • Бракоразводен адвокат 14
  Бракоразводен адвокат за исков развод 14
 • Бракоразводен адвокат 15
  Бракоразводен адвокат за исков развод 15
 • Бракоразводен адвокат 16
  Бракоразводен адвокат за исков развод 16
 • Бракоразводен адвокат 17
  Бракоразводен адвокат за исков развод 17
 • Бракоразводен адвокат 18
  Бракоразводен адвокат за исков развод 18
 • Бракоразводен адвокат 19
  Бракоразводен адвокат за исков развод 19
 • Бракоразводен адвокат 20
  Бракоразводен адвокат за исков развод 20
 • Бракоразводен адвокат 21
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 1
 • Бракоразводен адвокат 22
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 2
 • Бракоразводен адвокат 23
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 3
 • Бракоразводен адвокат 24
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 4
 • Бракоразводен адвокат 25
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 5
 • Бракоразводен адвокат 26
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 6
 • Бракоразводен адвокат 27
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 7
 • Бракоразводен адвокат 28
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 8
 • Бракоразводен адвокат 29
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 9
 • Бракоразводен адвокат 30
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 10
 • Бракоразводен адвокат 31
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 11
 • Бракоразводен адвокат 32
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 12
 • Бракоразводен адвокат 33
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 13
 • Бракоразводен адвокат 34
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 14
 • Бракоразводен адвокат 35
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 15
 • Бракоразводен адвокат 36
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 16
 • Бракоразводен адвокат 37
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 17
 • Бракоразводен адвокат 38
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 18
 • Бракоразводен адвокат 39
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 19
 • Бракоразводен адвокат 40
  Бракоразводен адвокат – прецизна работа 20