Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя юридически консултации и съдебна защита по дела срещу компании за бързи кредити в цялата страна. Какво представат т.нар. ,,бързи кредити“? Това е заем, който наподобява на заемите, отпускани от лихвари от по-далечното минало, защото се предоставя при висока лихва, която често неколкократно надхвърля размера на отпуснатата сума годишно.

Бързи кредити в България се отпускат от повече 1500 финансови институции, немалка част от които действат на ръба или извън закона. Това се отнася преди всичко за по-малките компании, които оперират извън големите градове, където социалната защита е по-голяма. Нарушенията на ЗПК са в няколко насоки. Когато клиентите не намерят време да се консултират с адвокат бързи кредити, често договорите се изготвят преднамерено объркано и заблуждаващо, въвеждат се непосилни условия и прикрити лихви под формата на застраховки, такси, изисквания за поръчители и др., общи условия не се предоставят или се изписват с дребен шрифт. Веднъж възстановена, отпуснатата сума се револвира без искане на длъжника, който научава за основни права, например за възможността да се откаже от кредита едва в съда, когато преклузивният срок за това вече е изтекъл.

Порочна практика, която не е забранена от закона е лихварят – фирма за бързи кредити да се снабдява с изпълнителен лист за всяка месечна вноска, без да обявава предсрочна изискуемост. Съвсем законно в такъв случай се начисляват адвокатско възнаграждение и съдебно-изпълнителски такси и кредитът се превръща в бреме, което води до продажба на имущество и съсипване на човешки съдби и дори адвокат бързи кредити не би могъл да помогне много.

На фона на невисокото доверие в правораздавателните органи е учудващо, но голяма част от съдебните решения, включително срещу най-грубо нарушаващите закона финансови институции са в полза на длъжниците. При навременна защита от адвокат бързи кредити съдът обявява за нищожни неравноправните клаузи в договорите за бързи кредити и постановява връщане само на главницата и законната лихва. Самите договори за бързи кредити се обявяват за недействителви, но остават проблемите със запорите и разноските по вече заведените изпълнителни дела, което води до допълнителни усложнения и налага промяна на законодателно ниво.

Адвокат Мангъров, София е на разположение за безплатна консултация и съдебна защита срещу компании за бързи кредити от цялата страна. В случай на проблем изпратете запитване до кантората и добър адвокат бързи кредити ще ви предостави навременен и компетентен съвет.

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за бързи кредити?