Адвокат наказателни дела – кога е необходим?

Адвокат наказателни дела Тодор Мангъров предлага висококвалифицирани услуги и процесуално представителство по наказателни дела пред всички съдилища в страната. Адвокатите наказателни дела осигуряват динамична и всеотдайна защита на интересите на клиентите – пострадали и подсъдими в съответствие с изискванита на КРБ и ЕКЗПЧОС.

Услугите на опитен адвокат наказателни дела са необходими винаги, когато е налице привличане като свидетел или повдигане на обвинение за извършено престъпление. Винаги, когато бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление е наложително е да бъде потърсена помощ от добър адвокат в София и страната.

Адвокат наказателни дела –  препоръчително или задължително е участието в процеса?

Когато обвинението е за престъпление, което не е тежко – с наказание до пет години лишаване от свобода, НПК не изисква задължително участие на адвокат наказателно право. В този случай ангажирането му е препоръчително за постигане  на по – леко наказание или оправдаване на подсъдимия. Адвокат може и да не бъде ангажиран при престъпления като шофиране след употреба на алкохол или наркотици,  хулиганство, лека телесна повреда и др.

Когато обаче обвинението е за тежко престъпление, което предвижда наказание лишаване от свобода за повече от пет години, участието адвокат наказателни дела в процеса  е наложително. Тежки престъпления са убийства, тежки телесни повреди, измама, грабеж, изнудване, притежание на наркотици и други.

Кои лица имат право на защита от адвокат наказателни дела?

Наказателнопроцесуалният кодекс и НК предоставят възможност на всяко лице, обвинено в извършване на престъпление  правото да ангажира адвокат по наказателни дела.

Какви услуги предоставя Адвокатска кантора Мангъров и в кои фази на процеса?

Адвокатска кантора Тодор Мангъров осигурява представителство на засегнати лица във всички фази на наказателния процес – на обвиняеми или подсъдими по наказателни дела, но и на потърпевши граждани за защита на интересите им в процеса. Адвокат Тодор Мангъров осигурява защита и на свидетели по наказателни дела. В качеството си на водещ специалист, адвокат Мангъров, София осигурява помощ на обвиняеми в досъдебното производство и подсъдими в наказателни производства в цялата страна.

При необходимост от добър адвокат наказателни дела, Адвокатска кантора Мангъров предлага:

 • висококвалифицирана защита при задържане под стража от добър адвокат наказателно право;
 • съдействие от компетентен наказателен адвокат в досъдебната и в съдебната стадии на процеса;
 • преглед на документи и консултации за вече образувани наказателни дела;
 • подготовка на оплаквания и тъжби за престъпления от частен характер и представителство в процеса от добър адвокат наказателни дела;
 • Подготовка на жалби по наказателни дела пред Европейският съд по правата на човека в Страсбург;

Кантората осигурява защита при предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението, изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване и реабилитация и жалби срещу лошите битови условия в затворите.

Какви  наказателни дела са приоритет за Адвокатска кантора Мангъров?

Адвокат Мангъров специализира по наказателни дела за престъплени срещу личността – кражби, телесни повреди, изнудване  и такива по Закона за здравето – лекарски грешки. Работим с обвиняеми, подсъдими, осъдени и пострадали.  Специален акцент е оказването на съдействие в производствата по изменение на мерки за неотклонение и процесуална принуда „задържане под стража“, „домашен арест“ и др., както и в производствата по отмяна и изменение пред всички съдилища в страната.

Сътрудничество с водещи адвокати и адвокатски кантори в страната

Адвокат Мангъров, София работи в тясно сътрудничество с изтъкнати практици и специалисти в областта на наказателното съдопроизводство пред всички съдилища в станата. Предлагаме услуги във връзка с  проучване, планиране и подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург по наказателни дела.

Защо да изберете да ви защищава Адвокатска кантора Тодор Мангъров ?

Адвокатска кантора Тодор Мангъров притежава задълбочена теоретична подготовка и богат практически опит по наказателни дела пред всички съдилища в страната. В процеса на работа стриктно спазваме на принципите на конфиденциалност, лоялност, доверие и индивидуален подход към всеки казус и клиент.

Адвокат Мангъров разполага с богата експертиза в защитата на  защита на правата и интересите на клиентите срещу произвол на институциите – полицейски – при извършване на несанкционирани обиски и изземвания, съдебен – при продължително задържане под стража и прокуррски – при повдигане на необосновани обвинения.

Адвокат Тодор Мангъров  е сред водещите адвокати в осигуряването на висококвалифицирана адвокатска защита, съвети и консултации по наказателноправни казуси. Кантората осигурява комплексно правно обслужване не само пред националните съдилища и институции, но и при защита на правата на личността пред Европейския съд по правата на човека в град Страсбург.

Не се колебайте да ни потърсите за консултация при  от добър адвокат – експерт по наказателни дела в София и страната.имотни измами

Връзка с Нас

Необходима ви е помощ от адвокат по наказателни дела?

 

Адвокат наказателни дела

Наказателното дело е специфичен раздел в правото, свързан с вероятно най-тежките съдебни казуси въобще. Адвокат наказателни дела е специализиран в защитата на правата и интересите на гражданите в случаите на извършено престъпление. Един адвокат наказателни дела може да ви осигури процесуално представителство пред всички съдилища, без значение дали сте извършили или сте пострадали от престъпление.

Вижте повече:

Кога имате нужда от адвокат наказателни дела

Адвокат наказателни дела 1 - изключителен професионалист
Адвокат наказателни дела – висококвалифицирани специалист

Можете да потърсите адвокат наказателни дела, който да защити правата и законните ви интереси, ако трябва да се явявате в съда в качеството си на заподозрян, обвиняем, подсъдим, пострадал или свидетел по обвинение в престъпление.

Вашият адвокат наказателни дела може също да ви консултира относно разнообразни наказателноправни казуси като повдигане на обвинение, свидетелство по наказателно дело, досъдебно производство и др.

На практика, ще имате полза от консултации или процесуално представителство от страна на адвокат наказателни дела от първия момент на обвиненията до окончателния край на делото.

Задължително ли е да използвате услугите на адвокат наказателни дела

Законодателството в България ви позволява да се защитавате сами пред съда в повечето случаи. И все пак е задължително да използвате услугите на адвокат наказателни дела в казуси, в които се предвижда лишаване от свобода за повече от пет години. Това означава, че трябва да бъдете защитавани от специализиран адвокат наказателни дела, ако сте заподозрени, обвиняеми или подсъдими за тежки престъпления като нанасяне на средна и тежка телесна повреда, разпространение на наркотични вещества, измама, грабеж, изнудване, контрабанда, убийство, участие в престъпна група и др.

Така или иначе, квалифицираната защита от страна на адвокат наказателни дела е препоръчителна и при обвинения в по-леки престъпления. Ако използвате познанията и опита на адвокат наказателни дела, можете да получите по-бързо оневиняване или по-леки присъди при наказателноправни казуси за шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества, шофиране без документи, хулиганство, неплащане на издръжка и др.

Адвокат наказателни дела – при подаване на жалба

В случай, че сте решили да повдигнете обвинение за престъпление към някого, консултацията с адвокат наказателни дела ще ви бъде от полза. Вашият адвокат наказателни дела ще ви помогне да разберете дали имате правни основания да повдигате обвинение, ще ви насочи какви наказания можете да поискате или да очаквате от съда, ще ви помогне да предявите жалбата според всички законови изисквания, за да бъде уважена и разгледана. Вашият адвокат наказателни дела може да прегледа приготвените от вас документи, за да ги коригира при нужда, или да ги подготви вместо вас, за да сте сигурни, че са напълно законосъобразни и отговарят на всички нормативни изисквания.

Можете да разчитате също така на помощ от вашия адвокат наказателни дела по време на самия процес. В разговорите с вашия адвокат наказателни дела ще можете да определите подходящи свидетели, да използвате подходящи доказателства, а в самата съдебна зала можете да разчитате да защити докрай интересите ви, като спазва напълно законовите изисквания.

Адвокат наказателни дела – при досъдебно производство

Можете да разчитате на квалифицирана защита от адвокат наказателни дела още при повдигане на обвинение, при задържане под стража или домашен арест, при определяне на мерки за неотклонение като подписка или гаранция. След това вашият адвокат наказателни дела ще ви преведе през всички етапи на съдебния процес. Трябва да имате опитен адвокат наказателни дела, който да защитава правата и интересите ви по време на досъдебното производство, както и пред всички институции като Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд, Специализирани съдилища, Военни съдилища, както и пред съответната прокуратура.

Адвокат наказателни дела – при обвинение в престъпление

Вашият адвокат наказателни дела ще ви помогне да преминете възможно най-леко и с най-малко щети през целия съдебен процес, в който сте привлечени като заподозрени, обвиняеми или подсъдими. Вашият адвокат наказателни дела може да ви защити, ако сте обвинени в:

Адвокат наказателни дела 2 - най-добра защита
Адвокат наказателни дела – законово възмездие
 • набедяване в престъпление;
 • грабеж или кражба;
 • лекарски грешки;
 • компютърни или документални престъпления;
 • блудство или изнасилване;
 • измама;
 • телесна повреда;
 • убийство;
 • противозаконно лишаване от свобода;
 • отвличан, принуда и вземане на заложник;
 • пътнотранспортни произшествия или престъпления;
 • неплащане на издръжка;
 • хулиганство;
 • изнудване;
 • незаконен лов, риболов, сеч на дърва;
 • престъпления, свързани с акцизни стоки и стоки без бандерол;
 • контрабанда;
 • нелегално преминаване на граница и трафик на хора;
 • организиране и участие в престъпна група;
 • лъжесвидетелстване;
 • незаконно притежаване на оръжие;
 • проява на жестокост към животни;
 • управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества;
 • управление на МПС без шофьорска книжка;
 • реабилитация и кумулация на наказания и др.

Без значение реално сте извършили престъпление, или сте набедени, вашият адвокат наказателни дела ще защити интересите ви по време на досъдебното производство и по време на съдебния процес пред всички институции в държавата.

Адвокат наказателни дела при свидетелство

Можете да използвате услугите на адвокат наказателни дела и в случаите, в които сте привлечени като свидетели по наказателни дела. Много хора се тревожат в такива ситуации, без значение дали са привлечени от страната на обвинението или на защитата. Консултациите с опитен адвокат наказателни дела могат да ви накарат да се чувствате по-спокойни, като узнаете какво да очаквате и как да се държите в съда.

Вашият адвокат наказателни дела може да ви помогне също така да получите защита като свидетел по наказателни дела, за да се чувствате в безопасност, докато получавате законово възмездие за извършените към вас престъпления.

Какво да очаквате от един добър адвокат наказателни дела

Адвокат наказателни дела 3 - отлична консултация
Адвокат наказателни дела – внимание и индивидуален подход

Трябва да сте сигурни, че при всяко влизане в кантора на добър адвокат наказателни дела, вие получавате пълна конфиденциалност към споделената от вас информация, без значение дали тя реално ще достигне до съдебно производство и процеси, или имате нужда само от консултация.

Къде да намерите добър адвокат наказателни дела

Освен нужният професионализъм, опитност и конфиденциалност, в „ТМЛ консулт“ ще получите и лоялност, без която не е възможно интересите ви да бъдат истински защитени от вашия адвокат наказателни дела. В нашия екип участват висококвалифицирани специалисти, сред които ще е и вашият адвокат наказателни дела, който ще подходи към ваши случай с нужното внимание и индивидуален подход.

Вашият личен адвокат наказателни дела от нашата кантора може да защити интересите и правата ви не само в българските съдилища и институции, но може да ви представлява и пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, ако вие имате нужда и желание да отправите иска си към тази институция.

Адвокат наказателни дела

Кога имате нужда от адвокат наказателни дела

Задължително ли е да използвате услугите на адвокат наказателни дела

Адвокат наказателни дела – при подаване на жалба

Адвокат наказателни дела – при досъдебно производство

Адвокат наказателни дела – при обвинение в престъпление

Адвокат наказателни дела при свидетелство

Какво да очаквате от един добър адвокат наказателни дела

Къде да намерите добър адвокат наказателни дела

 • Адвокат наказателни дела - 1
  Адвокат наказателни дела 1 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 40
  Адвокат наказателни дела 40 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 39
  Адвокат наказателни дела 39 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 38
  Адвокат наказателни дела 38 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 37
  Адвокат наказателни дела 37 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 36
  Адвокат наказателни дела 36 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 35
  Адвокат наказателни дела 35 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 34
  Адвокат наказателни дела 34 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 33
  Адвокат наказателни дела 33 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 32
  Адвокат наказателни дела 32 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 31
  Адвокат наказателни дела 31 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 30
  Адвокат наказателни дела 30 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 29
  Адвокат наказателни дела 29 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 28
  Адвокат наказателни дела 28 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 27
  Адвокат наказателни дела 27 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 26
  Адвокат наказателни дела 26 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 25
  Адвокат наказателни дела 25 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 24
  Адвокат наказателни дела 24 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 23
  Адвокат наказателни дела 23 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 22
  Адвокат наказателни дела 22 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 21
  Адвокат наказателни дела 21 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 20
  Адвокат наказателни дела 20 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 19
  Адвокат наказателни дела 19 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 18
  Адвокат наказателни дела 18 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 17
  Адвокат наказателни дела 17 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 16
  Адвокат наказателни дела 16 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 15
  Адвокат наказателни дела 15 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 14
  Адвокат наказателни дела 14 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 13
  Адвокат наказателни дела 13 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 12
  Адвокат наказателни дела 12 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 11
  Адвокат наказателни дела 11 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 10
  Адвокат наказателни дела 10 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 9
  Адвокат наказателни дела 9 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 8
  Адвокат наказателни дела 8 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 7
  Адвокат наказателни дела 7 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 6
  Адвокат наказателни дела 6 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 5
  Адвокат наказателни дела 5 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 4
  Адвокат наказателни дела 4 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 3
  Адвокат наказателни дела 3 | TML Consult
 • Адвокат наказателни дела - 2
  Адвокат наказателни дела 2 | TML Consult