Сферите ни на дейност

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. Издадена от Висшия адвокатски съвет.

Адвокат Мангъров, София предоставя юридически услуги и защита по арбитражни дела пред всички арбитражни съдилища в страната.

Адвокат Тодор Мангъров е сред водещите бракоразводни адвокати в София.

Адвокат Мангъров, София разполага с дългогодишен практически опит в предоставяне на юридически консултации и подготовка на документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство.

Като специалист практик и водещ адвокат от София по наказателно право и наказателни дела, адвокат Тодор Мангъров предоставя правна помощ.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя юридически консултации и съдебна защита по дела срещу компании за бързи кредити в цялата страна.

Адвокат Мангъров, София e водещ адвокат застраховки и откази за за изплащане на обезщетения по всички видове застрахователни договори пред всички съдилища в страната.

Адвокат Мангъров,София е сред водещите адвокати срещу Топлофикация в страната.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя широк спектър от услуги във връзка с покупката на недвижими имоти и защитата от имотни измами.

Адвокатска кантора Тодор Мангъров и асоциираните адвокати в София предоставят юридически консултации във всички области на трудовправните отношения.

Адвокат Тодор Мангъров, София предоставя защита пред КЗК по проблеми, свързани с участие в процедури и изпълнение на обществени поръчки.

Адвокат Тодор Мангъров, София е сред водещите адвокати по правата на човека в България.

Съществува разлика между свободна зона – цяла държава или специално обособена територия и офшорна зона – най-често острови, пристанища и др.