Предварителен договор за покупко продажба на имот – в днешни дни, почти няма продажба на…

Какво са апортни вноски и апорт – днес ще обясним за любопитните. За да може…

Предбрачен договор е един от трите режима за уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Той…

Непълно осиновяване и пълно такова, днес ще разберем каква е разликата между тях. Съществуват два…

В тази статия отделяме малко повече внимание на воденето на дело срещу мобилни оператори, тъй…

Едва ли някой тръпне от желание да получи призовка за дело, за което дори не…

Без съмнение сте чували по медиите да се говори за определени лица, които имат връзки…

Когато става дума за т.нар. ,,бързи кредити” или банкови кредити, през 2011 година Софийският районен…

Оставена е без уважение жалбата на  адвокат З. срещу постановен отказ на Търговски регистър към…

Регламентацията е в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  По естеството юридическите лица с…

В случай на осъществяване по занятие на някоя от изброените търговски сделки, съгласно Търговския закон…

Най-рано исторически e възникнало командитно дружество, съгласно законовото определение то е компания, която се създава…