1
Високо квалифицирани юридически услуги
Адвокатска кантора Тодор Мангъров, гр. София предлага висококвалифицирани юридически услуги и безкомпромисна и всеотдайна защита на интересите на нашите клиенти.

Стратегическата цел на екипа ни сред колегите адвокати в София е осигуряване на най-високи стандарти на обслужване и борба за защита на човешките права съобразно принципите на ЕКЗПЧОС и Конституцията на Република България.

2
Сред водещите адвокати в София
Адвокат Тодор Мангъров е сред водещите адвокати в София в областта на защитата на правата на човека, сделките с недвижими имоти и противодействието на имотните измами, обществените поръчки, застраховките, прекратяването на брака и уреждането на имуществените отношения между съпрузите и др.

Адвокатска кантора Мангъров работи в тясно сътрудничество с най-опитните адвокати в София и постоянно развива опита и експертизата си в разрешаване на най-сложните въпроси на юридическата теория и практика.

3

Адвокат с дългогодишен опит

Доверете се на дългогодишния опит на адвокат Тодор Мангъров, който се гради на всеобхватен и задълбочен анализ на всеки казус от практиката на адвокатите в София.

Наказателно право →
Обществени поръчки →
Незаконно уволнение →
Офшорни фирми →

ПРАКТИКУВАНИ ОБЛАСТИ

Арбитражно право

Защита по арбитражни дела пред всички съдилища в страната.

Развод

Адвокат Тодор Мангъров е сред водещите бракоразводни адвокати в София.

Гражданство

Подготовка на документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство.

Бързи кредити

Консултации и съдебна защита по дела срещу компании за бързи кредити в цялата страна.

Застрахователни дела

Застраховки и откази за изплащане на обезщетения по всички видове застрахователни договори.

Топлофикация София

Професионални консултации по въпроси, свързани с Топлофикация София.

Недвижими имоти

Услуги във връзка с покупката на недвижими имоти и защитата от имотни измами.

Наказателно право

Правна помощ, защита и процесуално представителство по наказателноправни казуси.

Адвокат Тодор Мангъров

Адвокат Тодор Мангъров е сред водещите адвокати в София в областта на защитата на правата на човека, сделките с недвижими имоти и противодействието на имотните измами, обществените поръчки, застраховките, прекратяването на брака и уреждането на имуществените отношения между съпрузите и др.

– 1997, Започва работа

До дипломирането си работи като адвокатски сътрудник в адвокатски кантори, през 2006 г. постъпва в ,,Райфайзенбанк“ ЕАД, а впоследствие в Юридическа кантора ,,Елеват“ЕООД, където остава до 2011 г. От 2006 до 2014 г. адвокат Мангъров работи като ръководител на юридическите отдели на големи международни компании като ,,Станилов“ЕООД и  ,,Щрабаг“ ЕАД.

– 2000, Завършва образованието си

Адвокат Тодор Мангъров е приет за студент в Софийския университет Св. Св. Климент Охридски през 1995. През 2000 г. завършва образованието си и се дипломира, като по време на курса на обучение усъвършенства владението на руски, немски и английски езици и посещава множество асоциирани научни дисциплини, които са извън учебната програма, свед които политология и политически и правни учения, международно наказателно право, корпоративни финанси, съдебни експертизи и други.

– 2006, За пръв път се явава в съда

Адвокат Тодор Мангъров разполага със задълбочени теоретични познания и богат практически опит в областта на гражданското и наказателното  правораздаване, защитата на правата на човека пред Европейският съд по правата на човека в Страсбург, недвижимите имоти и борбата с имотните измами, банковото право и дела, включително срещу компании за бързи кредити, въпросите и проблемите на българското гражданство и други.

– 2014 , Отваря собствена кантора

Целта и мисията на кантората е уеднаквяване и осъвременяване на действащото българско законодателство с постоянната практика на Европейския съд по правата на човека в град Страсбург и принципите на Европейската конвенция по правата на човека – ЕКЗПЧОС и Хартата за правата на човека, както и борба срещу актовете на съда, които са постановени в противоречие с горните документи.

Имате нужда от консултация с Тодор Мангъров?

Може да се възползвате от контактните данни за обратна връзка, за да уговорите час за среща на място в кантората.

sign2