Open/Close Menu Адвокатска кантора в София
Дело срещу мобилни оператори

В тази статия отделяме малко повече внимание на воденето на дело срещу мобилни оператори, тъй като опитът и практиката на TML-Consult показват, че нерядко изходът от такъв тип производства е в полза на потребителя, стига, разбира се, фактологията на казуса да подкрепя именно този развой и адвокатът Ви да е използвал умело доказателствата и законовите регламентации.

Защо имате шанс при водене на дела срещу мобилен оператор

Много потребители на мобилни услуги предпочитат да затворят очите си пред някои традиционни проблеми с мобилните оператори, поради намесването на ниски суми или опасения, че ситуацията едва ли би била разрешена в полза на потребителя, въпреки неговата изрядност. Винаги когато има несправедливост обаче е важно правният ред да бъде възстановен, особено когато се касае за защита правата на икономически по-слабата страна.

Когато сключвате договор с мобилен оператор, който се задължава да Ви доставя конкретни услуги срещу заплащане от Ваша страна, всъщност вземате участие в правоотношение, в което се ползвате с правната закрила на потребителя, уредена в Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Отсрещната страна – мобилният оператор – като търговец, т.е. икономически по-силната страна, е необходимо да се съобразява с регламентацията в ЗЗП и съответно със засилената защита на Вашите права в правната връзка, създадена при сключване на договора за предоставяне на мобилни услуги.

Имайте предвид, че в ЗЗП са регламентирани редица защитаващи Вашите права в тези отношения норми, които осигуряват специална закрила, в сравнение с тази предоставена на страните в разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

Практиката показва, че дори когато става въпрос за на пръв поглед доста ниски суми и малки разминавания в сметките имате голям шанс да спечелите делото, когато истината е на Ваша страна. Този избор е от особена важност за пресичане на порочните практики на монополистите, които включват неравноправни клаузи в договорите или се възползват от принципно по-слабото положение на отсрещната страна, за да кумулират неследващи им се приходи.

Дело срещу мобилни оператори – кога е време да се отправите към съда

Изненадвате се неприятно от последната Ви фактура и силно се съмнявате, че тя отразява правилно реалното потребление на мобилни услуги? Установявате, че Ви е начислена сума за услуги, които дори не сте заявявали, че искате да ползвате? Това са едни от най-масовите „червени лампи“, които да Ви подскажат, че е време да предприемете действие за защита на Вашите права.

В случая имате възможност да потърсите защита и извън съда. Един от извънсъдебните способи за защита е чрез подаване на жалба при самия мобилен оператор. Имате възможност и да подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Когато тези способи не доведат до очаквания резултат, винаги може да подадете искова молба срещу мобилния оператор в съда. Разбира се, може да изберете да потърсите защита на своите права направо в съдебната зала, без да използвате предварителни извънсъдебни способи за разрешаване на казуса.

Може да заведете дело и когато желаете да прекратите договора си с мобилния оператор, но в него е предвидена неустойка или обезщетение в необосновано високи размери, които правят предсрочното Ви отказване от договора на практика невъзможно. В случая се касае за неравноправна клауза в договор за потребител, която съгласно чл. 146, ал. 1 е нищожна.

Може да заведете дело срещу мобилен оператор в защита на Вашите права и в рамките на принудително производство насочено срещу Вас.

Внимавайте, когато за неизпълнени от Ваша страна задължения към доставчиците на мобилни услуги се обърне трето лице – колекторска фирма, която иска да сключи с Вас извънсъдебно споразумение за погасяване на дълга. И в този случай може да се наложи да се защитите в рамките на съдебно производство, в което да се позовете на изтеклата давност на Вашите парични задължения.

Не се притеснявайте за разходите по делото, които ще се наложи да направите. Ако съдът счете иска за основателен ще осъди срещуположната страна да заплати направените от Вас разходи, включващи разноските по делото, сред които и възнаграждението на Вашия адвокат. Съветваме Ви никога да не пренебрегвате своите права и да не се притеснявате да дадете своя принос в прекъсване порочните практики на монополистите.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon