Търсите адвокат за дела срещу банки и кредитори, който познава добре законовите регламентации в сферата на банково право и има солиден опит във воденето на съдебни производства в областта? TML-Consult предлага точно това и адвокат Мангъров – София може да отговори на всички Ваши въпроси по банково право относно вече възникнали казуси или да Ви осигури необходимото процесуално представителство пред съд по дело срещу банки и кредитори.

Кои са най-честите случаи на дела срещу банки и кредитори? Какви процедури може да съпътстват развитието на този тип отношения между длъжник и кредитор? За какво да внимавате, когато получите съдебни книжа в този контекст?

Всички тези въпроси се отнасят до предмета на юридическия клон банково право. Тук ще се опитаме да дадем възможно най-достъпно обяснение на материята и съответно няколко конкретни съвета за адекватното Ви поведение като длъжник в този тип отношения. Още информация за адвокат по бързи кредити можете да видите тук.

Какви са най-честите хипотези на дела срещу банки и кредитори

Практиката показва, че по-често потребителят взема участие в конкретна съдебна или извънсъдебна процедура с банка, след като самият кредитор вече е предприел съответни процесуални действия срещу длъжника. Това е така, тъй като банките са кредитни институции, които са специализирани в своята дейност и техните представители имат голям опит в търсенето на отговорност от длъжниците на институцията.

Затова е изключително важно да знаете как да реагирате в такива ситуации съгласно законовите възможности, предоставени Ви в рамките на банково право, тъй като навременната и адекватна реакция може да Ви спести големи имуществени загуби. Съветваме Ви да подходите с хладнокръвие, когато получавате юридически книжа срещу Вас и ако не разбирате какво точно се случва, се обърнете към правоспособен юрист за разяснение.

Една от най-честите хипотези, в които се налага обикновеният потребител да потърси защита на своите права срещу банка, е при започнато заповедно производство срещу него. Това е така, тъй като в Закона за кредитните институции (ЗКИ) е предвидена разпоредба, според която при конкретни условия, банката може да поиска да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение срещу длъжника (чл. 60, ал. 2 ЗКИ).

Защита, в условията на заповедно производство срещу Вас

До такова производство обикновено се стига, когато сте просрочили някои от вноските по Вашия кредит, като в случая е необходимо и достатъчно да не сте платили и само една вноска, чийто падеж е настъпил. Имайте предвид, че банката има правната възможност, вследствие на липсата на плащане в уговорения срок, да обяви кредита Ви за предсрочно изискуем. Какво означава това?

Дела срещу банки и кредитори

Предсрочната изискуемост всъщност „превръща“ задълженията Ви за вноски в дължими, още преди настъпването на предвидените в договора дати на плащане. Това означава, че банката има право да поиска от Вас да заплатите всички „бъдещи“ вноски дори наведнъж, тъй като те вече са станали изискуеми, поради неизпълнението на задълженията Ви в срок.

За започване на заповедното производство срещу длъжника, банката представя пред съда извлечение от счетоводните си книги, от което е видимо Вашето неизпълнение. Но въпреки това не е проведено същинско съдебно доказване на нейното вземане срещу Вас, поради което, ако считате, че то не е действително, можете да възразите срещу заповедта.

Когато подадете възражение в рамките на едномесечния законов срок от връчване на заповедта, за банката възниква възможност за предявяване на иск за съществуване на вземането ѝ. По съществото си с този иск се инициира ново, исково производство, в рамките на което кредиторът е необходимо да проведе пълно доказване на своето вземане, т. е. Вашето задължение.

Важно е да отбележим, че въпреки това, подаването на възражение не спира започнатото принудително изпълнение срещу Вас, вследствие на издадения заедно със заповедта за незабавно изпълнение изпълнителен лист. Предвидени са други конкретни законови способи за спирането му, които са подробно описани в разпоредбата на чл. 420 ГПК.

Обърнете внимание, че съгласно разпоредбите на закона и постановеното в тълкувателно решение на Върховния касационен съд, ако банката не Ви е уведомила за настъпилата предсрочна изискуемост, то принудителното изпълнение не може да се разпростре и върху вноските, чиито първоначален падеж по договор не е настъпил.

Според задължителната съдебна практика, кредиторът е необходимо да Ви е уведомил, още преди да подаде заявлението в съда за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК, т. е. още преди да е инициирал заповедно производство срещу Вас.

На този етап, ако все още не сте се консултирали с професионален юрист, е добре да се обърнете към опитен адвокат, който да Ви помогне да организирате своята защита в процеса. Тъй като в този случай може да се касае за имущество с голяма стойност, Ви съветваме да не се бавите с предприемането на конкретни мерки, за да предотвратите възможните значителни загуби.

В TML-Consult.bg сме готови да Ви защитим на всеки един етап от този процес, като разполагаме с необходимата база от знания и опит и във всички останали хипотези на гражданско право. Не се колебайте да потърсите помощта ни – нашата мисия е да сме в услуга на справедливостта и сме движени от идеята да осигурим на клиентите ни най-добрия развой в конкретния казус!

Връзка с Нас

Нуждаете се от консултация за дело срещу банки и кредитори?