Open/Close Menu Адвокатска кантора в София

Промени в ЗМП бяха наложени от необходимостта да бъде намерено разрешение на следните въпроси: в действащото законодателство липсва ясна и изчерпателна регламентацияна законовите правила, свързани със строежа на пристанища в акваторията на Черно море и на река Дунав.

Предостави се възможност на общините да изграждат съоръжения за преработка на риба и рибни продукти и се детайлизира статута на пристанищната акватория и инфраструктура.

Разписаха се конкретни процедури за определяне на границите на всяко пристанище и на производствените зони. Създаде се възможност за изграждане на инфраструктурни обекти по морското дъно, за което досега правна уредба липсваше, включително линейни обекти от енергийната инфраструктура, оптични кабели и ВиК инсталации и др.

Какво друго се промени в ЗМП

Всеки добър адвокат знае, че до настоящия момент т.нар. “пристани“ нямаха статут на пристанищни съоръжения независимо, че функционираха като такива. Създаде се възможност същите да бъдат експлоатирани съобразно предназначението им и от транспортни средства за превоз на пътници и от други съдове със специално предназначение – учебни, научни и др.

Уреди се правното положение на на зимовниците по река Дунав. Въведоха се засилени изисквения по отношение на сигурността на корабите и пристанищата и др.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon