Същите бяха наложени от необходимостта да бъде намерено разрешение на следните въпроси: в действащото законодателство липсва ясна и изчерпателна регламентацияна законовите правила, свързани със строежа на пристанища в акваторията на Черно море и на река Дунав. адвокат

Предостави се възможност на общините да изграждат съоръжения за преработка на риба и рибни продукти и се детайлизира статута на пристанищната акватория и инфраструктура.

Разписаха се конкретни процедури за определяне на границите на всяко пристанище и на производствените зони. Създаде се възможност за изграждане на инфраструктурни обекти по морското дъно, за което досега правна уредба липсваше, включително линейни обекти от енергийната инфраструктура, оптични кабели и В и К инсталации и др. адвокат

До настоящия момент т.нар. „пристани“ нямаха статут на пристанищни съоръжения независимо, че функционираха като такива. Създаде се възможност същите да бъдат експлоатирани съобразно предназначението им и от транспортни средства за превоз на пътници и от други съдове със специално предназначение – учебни, научни и др.

Уреди се правното положение на на зимовниците по река Дунав. Въведоха се засилени изисквения по отношение на сигурността на корабите и пристанищата и др.

адвокат Топлофикация, адвокат Софийска вода, адвокат вик, адвокат ЧЕЗ, адвокат Виваком, адвокат монополисти, адвокат парно, адвокат уволнение, адвокат незаконно уволнение, адвокат защита, адвокат преварителен договор.

Добавяне на коментар:

*

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

call us icon