С решение № ………………… г., постановено по т.д. № …/… г., …, …, ….. състав…

Съдът отмени Наредбата за платено паркиране на живеещите в центъра на София, като обаче до…

В качеството си на водещ адвокат недвижими имоти в страната, адвокат Мангъров, София разполага с…

Адвокат Мангъров, София е сред водещите адвокати бързи кредити в страната. В случай на проблем,…

Идеята на законодателите е възприемането и транспонирането във вътрешното законодателство на Директива 2010/31/ЕС на Европейския…

При произнасянето ОСГК на Гражданска и Търговска колегия е отчело, че по въпроса съществува противоречива…

Същите бяха наложени от необходимостта да бъде намерено разрешение на следните въпроси: в действащото законодателство…

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect.

В исковатга молба ищецът  чрез своя пълномощник адвокат защита ЧСИ, твърди,че е издадена заповед за…

Съдебното производство по чл. 5, т. 1 от Закона за Върховния административен съд (ЗВАС) е…

Директорът на дирекция “ Българско гражданство “ при Министерството на правосъдието е подал касационна жалба…

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 1, ал.1 ЗОДОВ по реда на…