Адвокат наказателни дела – кога е необходим?

Адвокат наказателни дела Тодор Мангъров предлага висококвалифицирани услуги и процесуално представителство по наказателни дела пред всички съдилища в страната. Адвокатите наказателни дела осигуряват динамична и всеотдайна защита на интересите на клиентите – пострадали и подсъдими в съответствие с изискванита на КРБ и ЕКЗПЧОС.

Услугите на опитен адвокат наказателни дела са необходими винаги, когато е налице привличане като свидетел или повдигане на обвинение за извършено престъпление. Винаги, когато бъде повдигнато обвинение за извършено престъпление е наложително е да бъде потърсена помощ от добър адвокат в София и страната.

Адвокат наказателни дела –  препоръчително или задължително е участието в процеса?

Когато обвинението е за престъпление, което не е тежко – с наказание до пет години лишаване от свобода, НПК не изисква задължително участие на адвокат наказателно право. В този случай ангажирането му е препоръчително за постигане  на по – леко наказание или оправдаване на подсъдимия. Адвокат може и да не бъде ангажиран при престъпления като шофиране след употреба на алкохол или наркотици,  хулиганство, лека телесна повреда и др.

Когато обаче обвинението е за тежко престъпление, което предвижда наказание лишаване от свобода за повече от пет години, участието адвокат наказателни дела в процеса  е наложително. Тежки престъпления са убийства, тежки телесни повреди, измама, грабеж, изнудване, притежание на наркотици и други.

Кои лица имат право на защита от адвокат наказателни дела?

Наказателнопроцесуалният кодекс и НК предоставят възможност на всяко лице, обвинено в извършване на престъпление  правото да ангажира адвокат по наказателни дела.

Какви услуги предоставя Адвокатска кантора Мангъров и в кои фази на процеса?

Адвокатска кантора Тодор Мангъров осигурява представителство на засегнати лица във всички фази на наказателния процес – на обвиняеми или подсъдими по наказателни дела, но и на потърпевши граждани за защита на интересите им в процеса. Адвокат Тодор Мангъров осигурява защита и на свидетели по наказателни дела. В качеството си на водещ специалист, адвокат Мангъров, София осигурява помощ на обвиняеми в досъдебното производство и подсъдими в наказателни производства в цялата страна.

При необходимост от добър адвокат наказателни дела, Адвокатска кантора Мангъров предлага:

  • висококвалифицирана защита при задържане под стража от добър адвокат наказателно право;
  • съдействие от компетентен наказателен адвокат в досъдебната и в съдебната стадии на процеса;
  • преглед на документи и консултации за вече образувани наказателни дела;
  • подготовка на оплаквания и тъжби за престъпления от частен характер и представителство в процеса от добър адвокат наказателни дела;
  • Подготовка на жалби по наказателни дела пред Европейският съд по правата на човека в Страсбург;

Кантората осигурява защита при предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението, изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване и реабилитация и жалби срещу лошите битови условия в затворите.

Какви  наказателни дела са приоритет за Адвокатска кантора Мангъров?

Адвокат Мангъров специализира по наказателни дела за престъплени срещу личността – кражби, телесни повреди, изнудване  и такива по Закона за здравето – лекарски грешки. Работим с обвиняеми, подсъдими, осъдени и пострадали.  Специален акцент е оказването на съдействие в производствата по изменение на мерки за неотклонение и процесуална принуда „задържане под стража“, „домашен арест“ и др., както и в производствата по отмяна и изменение пред всички съдилища в страната.

Сътрудничество с водещи адвокати и адвокатски кантори в страната

Адвокат Мангъров, София работи в тясно сътрудничество с изтъкнати практици и специалисти в областта на наказателното съдопроизводство пред всички съдилища в станата. Предлагаме услуги във връзка с  проучване, планиране и подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург по наказателни дела.

Защо да изберете да ви защищава Адвокатска кантора Тодор Мангъров ?

Адвокатска кантора Тодор Мангъров притежава задълбочена теоретична подготовка и богат практически опит по наказателни дела пред всички съдилища в страната. В процеса на работа стриктно спазваме на принципите на конфиденциалност, лоялност, доверие и индивидуален подход към всеки казус и клиент.

Адвокат Мангъров разполага с богата експертиза в защитата на  защита на правата и интересите на клиентите срещу произвол на институциите – полицейски – при извършване на несанкционирани обиски и изземвания, съдебен – при продължително задържане под стража и прокуррски – при повдигане на необосновани обвинения.

Адвокат Тодор Мангъров  е сред водещите адвокати в осигуряването на висококвалифицирана адвокатска защита, съвети и консултации по наказателноправни казуси. Кантората осигурява комплексно правно обслужване не само пред националните съдилища и институции, но и при защита на правата на личността пред Европейския съд по правата на човека в град Страсбург.

Не се колебайте да ни потърсите за консултация при  от добър адвокат – експерт по наказателни дела в София и страната.имотни измами

Връзка с Нас

Необходима ви е помощ от адвокат по наказателни дела?