Като специалист практик и водещ адвокат от София по наказателно право и наказателни дела, адвокат Тодор Мангъров предоставя правна помощ, защита и процесуално представителство по наказателноправни казуси и дела в съдебната и досъдебната фаза на наказателния процес. Сред адвокатите от София по наказателни дела адвокат Мангъров специализира във връзка с престъпленията срещу личността и такива по Закона за здравето и работи с обвиняеми, подсъдими и пострадали. Адвокат Мангъров, София оказва съдействие в производствата по налагане и изменение на мерки за неотклонение и процесуална принуда „задържане под стража“, „домашен арест“ и др., както и в производствата по отмяна и изменение в случаите пред всички съдилища в страната.

Адвокат Мангъров, София работи в тясно сътрудничество с изтъкнати практици и специалисти в областта на наказателното съдопроизводство и предлага висококвалифицирани консултации по различни казуси, дело на компетентни адвокати по наказателно право в София, които обръщат индивидуално внимание на всеки случай. Подготвяме оплаквания и жалби до прокуратурата, полицията, съдилищата в Р. България.

Нашите адвокати по наказателни дела в София са на разположение също и за проучване, планиране и подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург във връзка с несправедливи решения по наказателни дела.

В качеството си на водещ адвокат по наказателно право, адвокат Мангъров, София осигурява помощ при привличане на обвиняеми в досъдебното производство и подсъдими в наказателни производства, предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, съдействие на органите на прокуратурата при престъпления от общ характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението в наказателния процес, изготвяне на молби за помилване, предсрочно освобождаване и съдебна реабилитация, домашен отпуск, жалби срещу лоши условия в центровете за задържане и затворите.

Незаконосъобразните актове на съдилищата и прокуратурата биват обжалвани по съдебен ред от добър адвокат по наказателно право в София, чиято основна цел е защита правата и интересите на клиентите, съобразно действащата Конституция и законите.

Потърсете ни за безплатна консултация в случай на необходимост от адвокат – експерт по наказателни дела в София и страната.

Връзка с Нас

Нуждаете се от адвокат по наказателно право?