Адвокат застрахователно право – кога е необходим?

В какви случаи следва да ангажираме адвокат застрахователно право?  Кога е най-необходим, при отказа на застрахователя за изплащане на застраховка или при  завеждане на дело в съда? Отговорът е кракът. Новият Кодекс на застраховането направи задължителна извънсъдебната претенция към застрахователя. Това означава, че при голям материален интерес застрахователно право трябва да бъде ангажиран още при декларирането на щетата, защото в противен случай искът в съда може да бъде обявен за недопустим.

Когато сключваме застрахователен договор, надяваме се на спокойствие при злополука и очакваме, че загубите ще бъдат възмездени.  За съжаление обаче това не винати е така. За съжаление, често възникват ситуации, при които и най-добрите застрахователни компания се изкушават да откажат покриването на вашата претенция. Ако това е така, вече имате проблем.

Търсите добър адвокат застрахователно право. С какво можем да съдействаме?

  • Адвокатска кантора  Тодор Мангъров предоставя консултации при откази за изплащане на застрахователни обезщетения, определяне на недостатъчни обезщетения или забавяне на изплащането по всички видове застраховки;
  • Подпомагаме физически лица и фирми от цяла България при сключване на споразумения със застрахователи;
  • Завеждаме щети по застраховки пред застрахователи или гаранционни фондове;
  • Осигуряваме защита в съда от добър адвокат застрахователно право по всички видове застрахователни спорове;
  • Предоставяме становища на застрахователи по Общи условия на застрахователни договори и др.;

Адвокат Тодор Мангъров, София e сред водещите адвокат по застраховки и откази за за изплащане на обезщетения и води застрахователни дела пред всички съдилища в страната.

Адвокат застрахователно право Тодор Мангъров разполага с дългогодишен практически опит по застрахователни дела по застраховки ,,Гражданска отговорност“ на водачите на МПС, застраховки тип ,,Каско“, застраховка ,,Имущество“, застраховки ,Живот“, ,,Трудова злополука“, ,,Карго“ и ,,Помощ при пътуване“, ,,Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ и др.

Чести ли са отказите за изплащане на застраховки?

Случаите на откази за изплащане на обезщетения не са рядкост и напоследък зачестяват все повече, дори от страна на известни застрахователни компании. Винаги е препоръчително при откази да се обърнете към добър адвокат застраховки. Естествен, макар и неморален е стремежът на застрахователя да си спести разходите по поправяне на вредите при възникнало застрахователно събитие, особено, когато сумите по застраховката са значителни.  Опитът на един добър адвокат застраховки може да бъде от съществена полза, но проблеми възникват, когато застрахованите не разполагат с възможност да ангажират защита  по случая. Това често се използва от застрахователя, който разполага с необходимите ресурси и може да разчита на подготвен  адвокат застрахователно право, които да защити интересите му.

Почти винаги застрахователните обезщетения съществено се редуцират, без да има основания за това. Разчита се, че в крайна сметка клиентът ще се примири с нарушените си права. Въпреки всичко, ако размерът на застраховката е значителен, препоръчителна е консултация с добър адвокат застрахователно право, който да разгледа възможностите за съдебен иск.

Как може да помогне добрият адвокат застрахователно право?

Един добър адвокат застрахователно право може да мотивира застрахователя да изпълни задължението си. Срокът за изплащане на застраховката не може да бъде по-дълъг от 15 дни от предоставяне на всички документи във връзка със събитието и при неизпълнение след тази дата вече трябва да се мисли за дело в съда. Сроът започва да тече от уведомяването на застрахователя, а плащане може да бъде отказано само при при доказана със съдебно решение измама или съществено неизпълнение на клаузи по застрахователния договор. Важно е да се знае, че неплащане на вноски по застраховката не е основание за отказ. Образуването на производство пред застрахователя за изплащане на щетите е необходимо условие за успешно съдебно оспорване на отказа.

Не е в интерес на застрахования да подпише споразумение за отказ от бъдещите искове, а преди сключване на споразумение за частично обезщетение е препоръчителна консултация с добър адвокат застрахователно право.

Защо да изберете нас?

Адвокатска кантора Тодор Мангъров се ръководи от строги правила на работа, при които интересите на нашите клиенти винаги са на първо място. В случаи на щети аддвокат застрахователно право от Адвокатска кантора Тодор Мангъров ще ви помогне с консултации преди сключване на договори за застраховки и със съвети за действията, които е необходимо да бъдат предприети за получаване на застрахователно обезщетение.

Адвокат Мангъров, София е сред най-добрите адвокати в София и разполага със солиден опит във воденето на застрахователни дела по всички видове застрахователни договори.

Регистрация на фирма

Връзка с Нас

Имате прочлем със застрахователно обезщетение?