Адвокат Топлофикация ни връчва заповед за изпълнение. Какво да направим? Как да постъпим, ако получим пък искова молба  от Топлофикация? Имаме ли възможност да защитим имуществото си от адвокатите на Топлофикация? Можем ли да се борим, ако ЧСИ  на Топлофикация запорира банковата ни сметка?

Успешната защита срещу Топлофикация е възможна

Топлофикация София завежда дела срещу длъжниците си  безогледно и на общо основание. Претендират се и погасени по давност задължения и за дружеството няма значение длъжникът е пенсионер или богат бизнесмен. Без разумно противодейстиве адвокатите на Топлофикация не биха се посвенили да запорират и най-ниската пенсия и да оставят самотни родители без никакви доходи и средства за съществуване.

Ако това е така, стратегията за борба срещу Топлофикация трява да бъде обмислена грижливо.  Имайки предвид, че граждански дела за задължения към Топлофикация най-често такива биват инициирани посредством заповед за изпълнение, нека първо в тази хотезаип разгледаме възможностите за защита на длъжника.

Заповедно производство при дела, образувани от адвокатите на Топлофикация

Заповедта за изпълнение е акт на районния съд, издаден в полза на заявителя (Топлофикация), който има вземане за парична сума срещу длъжника.  Производството започва с внасяне в съда на заявление за издаване на заповед за изпълнение от Топлоикация. Длъжникът разбира за започнатото съдебно производство едва след връчване на заповедта за изпълнение, след което започва да тече срокът за възражение по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Когато получите от заповед по чл. 410 от ГПК, самата заповед за изпълнение все още не е влязла в сила и няма възможност за принудително изпълнение срещу вас. Длъжникът разполага с едномесечен срок за доброволно изпълнение на задължението към Топлофикация, или за подаване на възражение.

Много често обаче  претендираните от Топлофикация суми реално не се дължат – поради  липса на договор с Топлофикация или изтекла погасителна давност. След влизането на България в ЕС беше реципирано европейското законодателство, а то предоставя широки възможности за защита срещу монополисти като Топлофикация Софи. В този случай трябва да се подаде възражение по чл. 414 ГПК, което ще препятствате влизането в сила на заповедта. Добре е длъжникът да потърси съвет от добър адвокат Топлофикация, който да избере адекватна защита на правата му от възможностите, които предлага закона Директива 93/13/

Защита от Топлофикация и възможностите на европейското законодателство

Трябва да се знае,че правото на ЕС и конкретно Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа предоставят широки възможности за защит срещу произвола на адвокатите на Топлофикация. И двете  директиви предпоставят наличието на индивидуален договор преди искането за плащане, каквито адвокатите на Топлофикация засега не подписват с клиентите на дружеството.

адвокат топлофикация софия

Ако нямате индивидуален договор с Топлофикация, по принцип не дължите плащане, ето защо не изпадайте в паника, ако срещу вас бъде образувано заповедно производство. Този вид производства са предвидени, с цел да се улесни изпълнението на задължения, които са безспорни или не са оспорват от длъжника.

Самият заявител (Топлофикация София) не е задължен да представи доказателства за съществуване на своето вземане, а същото се отнася и за възражението на длъжника. Подаването на възражение от друга страна спира изпълнението и тук инициативата преминава към Топлофикация, която следва да предяви иск за установяване на вземането си по чл. 422 ГПК.

При подаване на възражение по чл. 414 ГПК длъжникът не е длъжен да мотивира становището си. Адвокатите на Топлофикация са тези, които трябва да докажат вземането си, а това не винаги е лесна задача. Един от проблемите, които възникват е повсеместната липса на сключени договори с клиентите на Топлофикация. Съществува и друг проблем – адвокатите на Топлофикация работят по предварително утвърдени формуляри – искови молби, които просто попълват с имената на длъжника, често без да осмислят подходящи ли са за разнообразието от случаи.

При внасяне на исковата молба от Топлофикация се образува исково производство, където кредиторът е необходимо да докаже съществуването на вземането по основание и размер.

Заповед изпълнение и аргументация от адвокат за защита от Топлофикация

Често се навежда възражение за изтекла давност. Давността е три годишна, но вече погасените по давност задължения към Топофикация не отпадат автоматично. Това е работата на адвоката срещу Топлофикация – да аргументира възражението си за изтекла погасителна давност, която ще доведе до отписване на дълга. След спочелване на делото, когато съдът реши, че потребителят не дължи на Топлофикация погасените по давност суми, ЧСИ е длъжен да прекрати изпълнително дело и да вдигне наложените запори и възбрани.

Не се подвеждайте по хитростите и заблудите на Топлофикация

Под предлог, че ви съчувстват и искат да ви помогнат, адвокатите на Топлофикация ще ви предложат  схема за плащане. Като израз на добра воля Топлофикация може да представи документ за разсрочване на дълга, но ако подпишете, признавате и погасените по давност задължения. Това не бива да се прави. За да не попаднете в капан на Топлофикация, препоръчително е да се посъветвате с добър адвокат Топло фикация, преди да се съгласите на споразумение.

Често длъжникът научава, че е осъден от Топлофикация София едва с налагане на запор върху банковата си сметка. Това се случва в хипотезите, когато вече е  осъден, без надлежно призоваване и съобщение за започналото гражданско дело. Ако твърдите, че правата ви за лично участие в процеса са нарушени и се притеснявате, че докато съдът се произнесе Топлофикация ще продаде имуществото ви, имате право да искате обезпечение спиране на изпълнението. При уважаване на искането съдът ще издаде обезпечителна заповед срещу Топлофикация за спиране на изпълнението. ЧСИ е длъжен да се съобрази със разпорежднето на съда и да прекрати изпълнението до влизане в сила на съдебното решение.

Особености на делата с адвокатите на Топлофикация

Важно е да се знае, че в съдебната фаза на процеса защита на длъжника е специфична и  изисква добро познаване както на националното, така и на европейското законодателство. От особено значение да си осигурите процесуално представителство от добър адвокат с акцент върху делата срещу Топлофикация, който да ви преведе успешно през процеса.

Адвокат Тодор Мангъров, София притежава богат опит в борбата срещу Топофикация, натрупан при разглеждането на повече от 400 спечелени дела. Адвокатска кантора Мангъров  – TML-Consult в състояние отговорно да се ангажира и успешно да защити имуществото ви в борбата срещу Топлофикация.

Връзка с Нас

Имате нужда от адвокат за защита от Топлофикация София?