Адвокат Тодор Мангъров е сред водещите бракоразводни адвокати в София.Адвокат Мангъров, София винаги съветва запазване на брака до последна възможност, но семейноправните връзки зависят от много фактори и в случай че това невъзможно, прекратяването може да стане чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред, за което в повечето случаи е необходим добър адвокат за развод. При развод по взаимно съгласие всеки добър бракоразводен адвокат в София би ви посъветвал това да се случи в малък съд около столицата,който гледа дела за бързи разводи, което би спестило значително време, тъй като Софийски районен съд по бракоразводни дела работи бавно.

При развод по взаимно съгласие е необходимо да бъде подадена молба, изразяваща твърдо намерение за прекратяване на брака. Молбата се изготвя от бракоразводен адвокат, а съдът не се произнася по въпроса за вината, освен ако въпросът не бъде повдигнат от адвокат на една от страните. Споразумението отново се изготвя от добър адвокат за развод и разрешава въпросите, свързани с родителските права, личните отношения и издръжка и ползването на семейното жилище и фамилно име след развода. При засягане на имуществени въпроси от адвокатите за развода, съдът събира отделна държавна такса.

При развод по исков ред вината трябва да се докаже и тук изборът на адвокат за развод е от съществено значение. Вината е определяща за родителските права, семейното жилище и разноските по делото. Ако нямате деца, въпросът за семейното жилище се разрешава на база материалното и здравословно състояние на съпрузите, които се представят и защитават от адвокатите за развода.

При проблемни брачни отношения, на ваше разположение е добър бракоразводен адвокат от София, който ще осигури процесуално представителство при развод по исков ред и взаимно съгласие, включително:

Прекратяване на брака между съпрузи с различно гражданство може да се осъществи от нашите адвокати за развод.

Помощ при спорове за определяне дял от семейното имущество може да бъде осигурена от нашите бракоразводни адвокати в София.

Консултации от адвокат за развод относно издръжката и принудителното ѝ събиране, увеличаване на размера и упражняването на родителските права са препоръчителни.

Нашите адвокати за развод ще се погрижат и за определяне на режим на лични отношения между родители и деца.

От услугите на бракоразводните ни адвокати в София може да се възползвате и при нужда от съдебно решение при извеждане на дете извън страната;

Бракоразводните адвокати от адвокатска кантора в София могат да разрешат въпросите, свързани с пълно и непълно осиновяване.

Консултации и процесуално представителство от добър бракоразводен адвокат София при искове за оспорване на бащинство, припознаване и осиновяване.

Бракоразводните ни адвокати в София се занимават още с изготвяне, заверка и регистрация на брачни договори и консултации във връзка с избора на режим на правото на лична собственост по време на брака и след прекратяването му и др.

В случай на необходимост от адвокат за предстоящо бракоразводно дело в София можете да се обърнете към адвокатска кантора Тодор Мангъров, където добър адвокат за развод ще ви консултира безплатно и ще ви предложи конкретни решения.

Бракоразводните ни адвокати в София се отличават с висока компетентност, а срещи се осъществяват с предварително записване на час.

Лична среща с адвокат Тодор Мангъров, София може да се състои с предварителна уговорка.

Връзка с Нас

Търсите бракоразводен адвокат в София?