Адвокат Тодор Мангъров е вероятно топ бракоразводен адвокат в София сред другите адвокати.

Той винаги съветва за запазване на брака до последна възможност, но семейноправните връзки зависят от много фактори и в случай, че това е невъзможно, прекратяването може да стане чрез развод по взаимно съгласие или по исков ред, за което в повечето случаи е необходим добър бракоразводен адвокат.

Търсите адвокат за бракоразвод? В TML-Consult ще се срещнете с опитни и компетентни юристи, които да Ви преведат успешно през делото.

Бракоразводен адвокат – по взаимно съгласие или по исков ред

Гражданският брак, сключен в страната, може да бъде прекратен чрез развод само по съдебен ред. Пред съпрузите има основно две възможности за бракоразводни дела:

  • развеждане по исков ред, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака; или
  • развод при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

При избор на първата възможност, в съда се образува гражданско дело и се развива исков процес, вследствие на подадена искова молба от някой от двамата законни съпрузи. Възможно е в рамките на процеса да се постигне споразумение и от развод по исков ред да се премине към развод по взаимно съгласие.

При избор на втората възможност се образува охранително съдебно производство въз основа на подадена писмена молба до съответния районен съд.

Съвети относно процеса на разтрогване на брака

При бракоразводни дела по взаимно съгласие всеки добър бракоразводен адвокат в София би ви посъветвал това да се случи в малък съд около столицата, който гледа дела за бързи разводи, което би спестило значително време, тъй като Софийски районен съд работи бавно по бракоразводни дела. Следва да имате предвид обаче, че относно местната компетентност на съдилищата, от която зависи къде ще се гледа делото, действат правилата уредени в ГПК.

Бракоразводен адвокат София и бракоразводни дела

При развод по взаимно съгласие е необходимо да бъде подадена молба, изразяваща твърдо намерение за прекратяване на брака. Молбата се изготвя от бракоразводен адвокат, а съдът не се произнася по въпроса за вината, освен ако въпросът не бъде повдигнат от адвокат за бракоразвод на една от страните.

Споразумението отново се изготвя от добър адвокат за развод и разрешава въпросите, свързани с родителските права, личните отношения и издръжка и ползването на семейното жилище и фамилно име след развода. При засягане на имуществени въпроси от адвокатите за развода, съдът събира отделна държавна такса.

При развод по исков ред вината трябва да се докаже и тук изборът на адвокат за развод е от съществено значение. Вината е определяща за родителските права, семейното жилище и разноските по делото. Ако нямате деца, въпросът за семейното жилище се разрешава на база материалното и здравословно състояние на съпрузите, които се представят и защитават от адвокатите за развода.

Бракоразводни дела и какви услуги предлага TML-Consult

При проблемни брачни отношения, на ваше разположение е добър бракоразводен адвокат от София, който ще осигури процесуално представителство по бракоразводни дела по исков ред или взаимно съгласие, включително:

  • Прекратяване на брака между съпрузи с различно гражданство може да се осъществи от нашите адвокати за развод;
  • Помощ при спорове за определяне дял от семейното имущество може да бъде осигурена от нашите бракоразводни адвокати;
  • Консултации от адвокат за развод относно издръжката и принудителното ѝ събиране, увеличаване на размера и упражняването на родителските права са препоръчителни;
  • Нашите адвокати за развод ще се погрижат и за определяне на режим на лични отношения между родители и деца;
  • От услугите на бракоразводните ни адвокати може да се възползвате и при нужда от съдебно решение при извеждане на дете извън страната;
  • Можем да разрешим въпросите, свързани с пълно и непълно осиновяване;
  • Консултации и процесуално представителство от добър бракоразводен адвокат София при искове за оспорване на бащинство, припознаване и осиновяване.

Бракоразводните ни адвокати в София се занимават още с изготвяне, заверка и регистрация на брачни договори и консултации във връзка с избора на режим, на правото на лична собственост по време на брака и след прекратяването му и др.

В случай на необходимост от адвокат за прекратяване на брак в София можете да се обърнете към адвокатска кантора Тодор Мангъров, където добър адвокат за развод ще ви консултира безплатно и ще ви предложи конкретни решения. Ние се отличаваме с висока компетентност, а срещи се осъществяват с предварително записване на час.

Връзка с Нас

Търсите бракоразводен адвокат в София?