Идеята на законодателите е възприемането и транспонирането във вътрешното законодателство на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики и отоплителните инсталации на сградите.

call us icon