Обществени поръчки

 

Правната материя на обществените поръчки е една от най-сложните в съвременното право, а високата компетенция в областта на тълкуването и приложението на ЗОП е решаващ фактор за защитата на жизнено важни икономически интереси на широк кръг от участници и възложители.

Адвокат Тодор Мангъров, София разполага с богат опит в теорията и съдебната практика, който постоянно се обогатява при консултирането на възложители и участници при изготвяне на оферти за участие и обжалване на резултатите от вече приключили процедури по Закона за обществените поръчки.

Стратегическата цел кантората е насочена към предоставяне на висококвалифицирана юридическа помощ, която обхваща всички етапи процедурата - от изготвянето на тръжна документация до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. 

Адвокат Тодор Мангъров, София комуникира с клиентите си на базата на отговорно формулиране на целите във връзка с предоставената помощ и възможното им изпълнение. Избягваме да поемаме ангажименти, за които сме убедени, че не могат да бъдат изпълнени и държим на честното и искрено отношение и изпълнение на договорните задължения.

Предлагаме съдействие и консултиране на участници в процедури и  при изготвяне на жалби до Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;

Представителство пред Агенцията по обществените поръчки;

Консултации и представителство във връзка с подписване на договори за изпълнение на обществени поръчки и юридическо обслужване при изпълнение на договора;

Консултации и процесуално представителство при неизпълнение на договора за обществена поръчка, включително по ФИДИК.