Наказателноправна защита

Адвокат по наказателно право Тодор Мангъров, София предоставя правна помощ, защита и процесуално представителство по наказателноправни казуси и дела в съдебната и досъдебната фаза на наказателния процес. Адвокатите ни в София по наказателно право работят с обвиняеми, подсъдими и пострадали от престъпления и оказват съдействие в производствата по налагане и изменение на мерки за неотклонение и процесуална принуда „задържане под стража", „домашен арест“ както и в производствата по отмяна и изменение в случаите, когато това е необходимо.

Кантората работи в тясно сътрудничество с изтъкнати практици и специалисти в областта на наказателното съдопроизводство и предлага висококвалифицирани консултации по различни казуси, дело на компетентни адвокати по наказателно право в София, които обръщат индивидуално внимание на всеки случай. Подготвяме оплаквания и жалби до прокуратурата, полицията, съдилищата в Р. България.

Нашите адвокати по наказателни дела в София са на разположение за  проучване, планиране и подготовка на жалби до Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург.

Адвокат Мангъров по наказателно право, София осигурява помощ при привличане на обвиняеми в досъдебното производство и подсъдими в наказателни производства, предявяване на частни жалби и тъжби при престъпления от частен характер, съдействие на органите на прокуратурата при престъпления от общ характер, предявяване на граждански искове за обезщетение на вредите от престъплението в наказателния процес, изготвяне на молби за помилване, предсрочно освобождаване и съдебна реабилитация, домашен отпуск, жалби срещу лоши условия в центровете за задържане и затворите.

Незаконосъобразните актове на съдилищата и прокуратурата биват обжалвани по съдебен ред от нашите адвокати по наказателно право в София, чиято основна цел е защита правата и интересите на клиентите, съобразно действащата Конституция и законите.

Можете да ни потърсите в случай на необходимост от добър адвокат по наказателни дела в София за предстоящо такова или при нужда от правен съвет от адвокат, специалист с сферата на наказателното право в София.