Закон за енергийната ефективност

Идеята на законодателите е възприемането и транспонирането във вътрешното законодателство на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики и отоплителните инсталации на сградите. 

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: