Недвижими имоти.

Здравейте, моля ви да ми отговорите на следните въпроси:

През 1940 г. Иван Димитров купи от Тодор Петров нива 6 декара в село. Доброво, местност „Бран", със съсед: Иван Чалев, пътека, поток и Димитър Димитров. При сключване на съглашението купувачът имаше сключен граждански брак с Иванка Недкова – от 1939 г., с  две деца:Недко и Петра. През 1949 г. имотите на Недялко бяха внесени отв трудово – кооперативно земеделско стопанство. Жена му  почина през 1953 г. На другата година Иван Димитров сключи брак с Иванка Добрева, която имола син Петър, роден през 1980 г. от стар брак. Жената на Иван умря през 1979 г., a синът и - през 1986 г., без да имат деца от брака си. През 1990 г. поземлената комисия реши да възстанови собствеността на наследниците  относно  собствените на наследодателя недвижими имоти преди колективизацията, заедно с имота в местността ,,Бран“. След това стана ясно, че през 1957 г. трудово – кооперативното земеделско стопанство е  продало нивата на Димитър Георгиев, който през седемдестте години е пострил триетажна къща без документи.  Децата на Иван Димитров заведоха срещу строителя ревандикационен иск с петитум предаване на владението заедно с постройките. В течение на делото е  направено искане в процеса да бъде привлечена и съпругата на ответника.  адвокат

Въпрос: адвокат

1.Може ли имотът да се върне по силата на ЗСПЗЗ, на кой и за какви дялове? Има ли значение фактът, че след смъртта на наследодателя е налице отказ от наследство

 Продажбата на имота от ТКЗС пречка ли е  за реституирането? адвокат

2.Има ли значение застрояването на имота?

3.Има ли интерес за привличане в качеството и на ответник на съпругата,  имайки предвид, че бракът е сключен след придобиване на имуществото?

4.Може ли да се направи възражение за давност  или право на задържане на имота до заплащане на подобренията? Фактът, че строителството е незаконно пречи ли за предявяване на правото на задържане? адвокат

5. Ако след вписване на исковата молба ответникът прехвърли правото на  собственост, трябва ли купувамът да бъде привлечен като страна по делото? Ако не бъде привлечен, ще има ли сила съдебното решение за него? 

 

Отговор:

 

1: Имотът може да бъде възстановен по силата чл.10 от ЗСПЗЗ, но ако е бил върнат до датата на влизане в сила на поправката, с което влиза в сила ал.13, преди това не се възстановява. Трябва да бъде върнат на  наследниците, като отказът от наследство няма правна сила – чл.91 Закон за наследството.

 

2: Строежът е незаконен, ако е без строителни книжа. Придобива се от наследниците  по приращение, но ако не е търпим,  се премахва.

 

3: Налице е  интерес за привличането на съпруга, защото имотите са придобити по време на брака, Съдебното решение ще засегне общи права и задължения, ето е необходимо издаваенто на на еднакви съдебни решения по отнеошения на тях.адвокат Топлофикация.

 

 4: Не може да се направи възражение за давност- чл.10 от ЗСПЗЗ. Не може да се противопостави  право на задържане, защото липсва добросъвестно владение, могат да получат  по-малката сума между разноските и увеличението на имота.. Вземанията се предявят с насрещен иск, като само добросъвестния владелец има право да ги предяви с възражение. За уважаване на насрещен иск  имотите трябва са търпими.

 

5: Няма необходимост за констутуиране като ответник, нотрябва да бъде привлечен като помагач, за да помага на ответника.Адвокат.

 

 

 

 

 

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: