Промени в ЗМП

Същите бяха наложени от необходимостта да бъде намерено разрешение на следните въпроси: в действащото законодателство липсва ясна и изчерпателна регламентацияна законовите правила, свързани със строежа на пристанища в акваторията на Черно море и на река Дунав. адвокат

Предостави се възможност на общините да изграждат съоръжения за преработка на риба и рибни продукти и се детайлизира статута на пристанищната акватория и инфраструктура.

 

Разписаха се конкретни процедури за определяне на границите на всяко пристанище и на производствените зони. Създаде се възможност за изграждане на инфраструктурни обекти по морското дъно, за което досега правна уредба липсваше, включително линейни обекти от енергийната инфраструктура, оптични кабели и В и К инсталации и др. адвокат

 

До настоящия момент т.нар. "пристани“ нямаха статут на пристанищни съоръжения независимо, че функционираха като такива. Създаде се възможност същите да бъдат експлоатирани съобразно предназначението им и от транспортни средства за превоз на пътници и от други съдове със специално предназначение – учебни, научни и др.

 

Уреди се правното положение на на зимовниците по река Дунав. Въведоха се засилени изисквения по отношение на сигурността на корабите и пристанищата и др.

адвокат Топлофикация, адвокат Софийска вода, адвокат вик, адвокат ЧЕЗ, адвокат Виваком, адвокат монополисти, адвокат парно, адвокат уволнение, адвокат незаконно уволнение, адвокат защита, адвокат преварителен договор

През последните дни на м. юли адвокат Тодор Мангъров спечели три знакови трудови дела срещу ...

MORE: