Възможно ли е да се защитим при проблем с т.нар. ,,бързи кредити"?

Какво означава т.нар. ,,бърз кредит"? Това е заем, който наподобява на заемите, отпускани от лихвари от по-далечното минало, защото се предоставя при прекомерн висока  лихва, която често неколкократно надхвърля размера на отпуснатата сума годишно. 

Бързите кредити в България се предлагат от повече 1500  финансови институции, част от които действат на ръба на закона. Договорите за кредит се изготвят преднамерено заблуждаващо, въвеждат се непосилни условия и прикрити лихви под формата на застраховки, такси, изисквания за поръчители и др., общите условия често се изписват с дребен шрифт. Веднъж възстановена, отпуснатата сума се револвира без искане на длъжника, който научава за основни права, например за възможността да се откаже от кредита едва в съда, когато преклузивните срокове вече са изтекли.

Порочна практика, която не е забранена от закона  е лихварят - компания за бързи кредити да се снабдява с изпълнителен лист за всяка месечна вноска, без да обявава предсрочна изискуемост. Съвсем законно в такъв случай се начисляват адвокатско възнаграждение и съдебно-изпълнителски такси и кредитът се превръща в бреме, което води до продажба на имущество и съсипване на човешки съдби.

На фона на невисокото доверие в правораздавателните органи е учудващо, но голяма част от съдебните решения, включително срещу най-грубо нарушаващите закона финансови институции са в полза на длъжниците. Съдът обявява за нищожни неравноправните клаузи в договорите и постановява връщане само на главницата и законната лихва. Самият договор за кредит се обявява за недействителен, но  оставот проблемите със запорите и разноските по вече заведените изпълнителни дела, което води до допълнителни усложнения и налага промяна на законодателно ниво.               

Адвокат Мангъров, София е на разположение за безплатна консултация и съдебна защита срещу компании за бързи кредити от цялата страна.